I tillegg til mottakers kontonummer (siffer 6,7 og 8 i kontonummer er 810 er lik RUB-konto) og mottakers fulle navn, må det oppgis INN nr.

Videre må det oppgis BIK (9 sifret bankkode til banken i Russland) + kontonummeret som mottakers bank har i den russiske nasjonalbanken.
Dette kontonummeret er på 20 siffer og starter med 30101.
Videre må vi ha BIC (swift-adresse) til banken + bankens fulle navn og adresse som er korrekt i henhold til det Russiske bankregisteret.

Det må videre oppgis VO-kode + tekst på engelsk hva det er betaling for. Vedlagt følger en oversikt over disse VO-kodene:

Betalingen må legges inn på følgende måte:
Mottakers kontonummer: 4xxxx810xxxxxxxxxxxx Mottakers navn: Fullstendig navn + INN nummeret
Melding til mottaker: VO nummeret + tekst på hva dette er betaling for

Mottakers banksbic: For eksempel SABRRUMM
Mottakers bank og adresse felt: RUxxxxxxxxx.30101xxxxxxxxxxxxxxx + bankens navn slik det står i det Russiske bankregisteret.

De fleste betalinger i RUB den siste tiden, har endt i en reklamasjon og medført at betalingen har blitt forsinket.