Innhold

Inntektsforsikring

Med en inntektsforsikring vil du stå sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft.
  • Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden

Forsikringen gjelder for de med fast jobb minimum 16 timer per uke. Du må være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV, for å kunne motta ytelser. I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert.

  • Du velger selv månedlige utbetalingsbeløp
  • Du  mottar månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden og frem til du er tilbake i arbeid
  • Du kan motta forsikringspenger opp til 12 måneder per skadetilfelle