Innhold

Inntektsforsikring

  • Forsikringen dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft.
  • Du mottar månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden og frem til du er tilbake i arbeid. 
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode. 
   

Inntektsforsikring ved arbeidsledighet og permittering
Forsikringen gjelder for de med fast jobb minimum 16 timer per uke. Du må være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV, for å kunne motta ytelser. I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder før du blir arbeidsledig eller permittert.

  • Du velger selv månedlige utbetalingsbeløp
  • Du  mottar månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden og frem til du er tilbake i arbeid
  • Du kan motta forsikringspenger opp til 12 måneder per skadetilfelle


Inntektsforsikring dekker kreft
Forsikringen utbetales dersom de første symptomene på kreft ble påvist tidligst 90 dager etter at du kjøpte forsikringen. I tillegg må den forsikrede være i live 30 dager etter at diagnosen ble stilt.

  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Ved diagnosedato mottar du ti ganger månedlig forsikringsbeløp som en engangssum
  • Deretter mottar du månedlig utbetaling frem til du totalt har mottatt 500 000 kroner

Du kan beregne pris og kjøpe inntektsforsikring i din nett- eller mobilbank. Forsikringen krever at du må du oppfylle noen kvalifiseringskrav. Ta kontakt med din rådgiver hvis du lurer på noe!

Noen spørsmål er for store for nettet

Du kan ikke forsikre kjærligheten. Men du kan forsikre deg av kjærlighet