Seminaret vil ta sikte på å behandle sentrale problemstillinger I en byggesak sett fra en entrepenørs ståsted.

Knut Ertsaas er partner og praktiserende advokat i Steinkjeradvokaatene. Han er også medlem i komiteen for utarbeidelse av ny Norsk Standard 8400 – «Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg ved anbudskonkurranse». Knut ønsker å dele sin kunnskap og vil kunne gi nyttige tips til dem som deltar i seminaret.

Seminaret vil ta sikte på å behandle sentrale problemstillinger i en byggesak sett fra en entreprenørs ståsted. Det anbefales også at deltakere som har de juridiske standardene NS 8405 og NS 8406 tar disse med seg.

Påmelding:

På grunn av lunsj og begrenset antall seminarplasser settes påmeldingsfrist til 30. oktober kl. 13:00. Maks 4 deltakere per bedrift. Påmelding til Bengt Selfors, Leder Bedriftsmarked i Bjugn Sparebank.
E-post:
bs@bjugn-sparebank.no - Mobil: 41454794.