Bjugn Sparebank ønsker å være en aktiv og engasjert støttespiller, og bidra til økt aktivitet og trivsel i vårt primærområde. Vi bidrar ved å være langsiktig sponsor til mange lag og organisasjoner, og ønsker å legge til rette for høy aktivitet og et aktivt dugnadsmiljø. Gjennom vår gavetildeling gir vi mange økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter kan gjennomføres.

 

Søknadsfrist for årets gavetildeling: torsdag 28. februar.

 

Har dere et spesielt prosjekt dere ønsker å søke støtte til? Send en søknad med siste års regnskap og budsjett for investeringen til adressen:

Bjugn Sparebank, Postboks 232, 7159 Bjugn

 

eller på e-post: post@bjugn-sparebank.no

 

 

Endringer i bankens kriterier for gavetildeling:

 

Bankens styre og generalforsamling vedtok i fjor å endre kriteriene for gavetildeling.

Tidligere har en stor del av gavene gått til driftskapital for lag og foreninger. Fra og med i år vil støtte til spesielle prosjekter bli prioritert.