Kunder i Bjugn Sparebank inviteres til valg av medlemmer til generalforsamlingen i samsvar med bankens vedtekter. Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for en annen kunde, stemme ved valget.

 

Stemmested/-tid

Bankens lokaler i Botngård 

Mandag 25. og tirsdag 26. februar kl. 08.30 - 15.30 (begge dager)

 

Om valget

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år, og 4 varamedlemmer for 1 år. Liste over nåværende medlemmer, der det fremgår hvem som er på valg, er lagt ut i bankens lokaler. Valgkomiteen setter opp en valgliste med minst dobbelt så mange kandidater som det som skal velges.

Valgliste og annet nødvendig valgmateriale, ligger i bankens ekspedisjon fra og med 11. februar.
Kunder har adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne muligheten, kan valgliste og annet valgmateriale fås fra banken. Stemmesedler må postlegges senest første valgdag og må være banken i hende senest 1 dag etter siste valgdag.

Gjennom valgdagene gis kundene medinnflytelse på driften i banken. Bjugn Sparebank oppfordrer alle stemmeberettigede til å delta i valget.