Kunder i Bjugn Sparebank inviteres til valg av medlemmer til generalforsamlingen i samsvar med bankens vedtekter. Bare myndig person kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget.

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år og 4 varamedlemmer for 1 år. Valgliste med oversikt over nåværende medlemmer (der det fremgår hvem som er på valg), samt forslag til nye kandidater ligger utlagt i bankens lokaler fra 6. februar. Her finner du også annet nødvendig valgmateriale.

Kunder har adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne muligheten, kan valgliste og annet valgmateriale fås fra banken. Stemmesedler må postlegges senest første valgdag og må være banken i hende senest 1 dag etter siste valgdag.

Gjennom valgdagene gis kundene medinnflytelse på driften av banken. Bjugn Sparebank oppfordrer alle stemmeberettigede til å delta i valget.

Hvor:
Bankens lokaler i Botngård

Når:
Tirsdag 21. februar kl. 08.30 - 15.30
Onsdag 22. februar kl. 08.30 - 15.30

Velkommen til valgdager!