Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Deres formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør de ved å informere allmennheten om hva organdonasjoner er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

 

Les mer her!