Vi ser det som en viktig rolle å kunne støtte lokale lag og foreninger.

Det er også i år satt av midler til allmennyttige formål og vi ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter/investeringer.

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, bes dere sende en søknad der dere legger ved oversikt over aktiviteter, regnskap og medlemstall.

Frist: 28.02.17

Søknad sendes til:
Bjugn Sparebank, P.b. 232, 7159 Bjugn eller post@bjugn-sparebank.no