Bare myndig person kan, som personlig kunde eller som representant for en annen kunde, stemme ved valget.

Det skal velges 3 medlemmer for 4 år og 4 varamedlemmer for 1 år. Liste over nåværende medlemmer, der det fremgår hvem som er på valg, er utlagt i bankens lokaler. Valgkomiteen setter opp en valgliste med minst dobbelt så mange kandidater som skal velges.

Valgliste og annet nødvendig valgmateriale, ligger utlagt i bankens ekspedisjon fra og med 17. februar. Kunder har adgang til å stemme ved postforsendelse. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet valgmateriale fås fra banken. Stemmesedler må postlegges senest første valgdag og må være banken i hende senest 1 dag etter siste valgdag. Gjennom valgdagene gis kundene medinnflytelse på driften i banken. Bjugn Sparebank oppfordrer alle stemmeberettigede til å delta i valget.