Bjugn Sparebank ønsker å være en aktiv og engasjert støttespiller, og bidra til økt aktivitet og trivsel i vårt primærområde.

Vi deler igjen ut penger til lag og foreninger som ønsker støtte til nye prosjekter, og denne gangen prioriteres tiltak for barn og unge. 

Søknadsfrist for årets gavetildeling: søndag 28. februar.

 
 Slik søker du:
  •  Skriv en søknad med beskrivelse og budsjett for det du ønsker å søke til.
  •  Skriv en søknad sammen med siste års regnskap til post@bjugn-sparebank.no innen søndag 28. februar