Som lokalbank kjenner vi kundene våre godt, men er likevel pålagt å innhente en oppdatert kundeerklæring om deres bruk av banken. Dette er et krav med bakgrunn i hvitvaskingsloven for å forhindre at bankene brukes som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering.

I en kundeerklæring forteller dere som kunde hvordan dere vil bruke banken. Dette er opplysninger som bankene i henhold til hvitvaskingsloven er pålagt å innhente fra både nye og gamle kunder samt holde løpende oppdatert på eksisterende kunder.

De aller fleste av våre kunder har nå fått registrert de kundeopplysninger vi etterspør, men vi har også kunder som ikke har respondert da vi ajourførte listen i vår.

Vi setter nå en endelig frist for registrering av kundeerklæring til 27. november 2020. Dersom banken ikke mottar kundeerklæringen, som vi etter hvitvaskingsloven er pålagt å ha på våre kunder, vil man miste tilgang til kontoene sine. Konto, kort, nettbank og mobilbank vil etter 27. november bli sperret frem til vi har fått inn det som er etterspurt.

Kundeerklæringsskjemaet kan fylles ut elektronisk på denne adressen: https://bjugn-sparebank.no/esignering

  • Dersom dere har spørsmål som bedrift, kan du kontakte Inger-Johanne S. Høy eller Christian Røstad Wangsmo på telefon 72 51 66 00

 

På forhånd takk for hjelpen!