Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Bakgrunnen for de nye myndighetskravene er et ønske om å hindre økonomisk kriminalitet.  Med oppdatert informasjon blir du også bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

Hva skjer: 
Vi behøver oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold med oss er det viktig at du er legitimert riktig.  Dette kommer av skjerpede lovkrav fra myndighetene. I tillegg til oppdatert legitimasjon fra deg trenger vi også en kundeekleæring, noen spørsmål som forteller oss hvordan du vil bruke banken og dens tjenester.

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?
Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om etter flere påminnelser, vil etter hvert kundeforholdet bli sperret (inkludert BankID.)
 
Hvem gjelder dette:
Dette gjelder mange av våre kunder. Mange vil motta brev eller andre meldinger om at vi trenger legitimasjon. Hvis du lurer på noe, eller vil finne ut om vi mangler på dine familiemedlemmer også, ta gjerne kontakt med banken, så finner vi ut sammen hva som mangler.

Jeg bor et annet sted i landet. Hva gjør jeg? 
Det finnes et godkjent alternativ til å komme innom bankens lokaler med passet og det kalles PUM (Personlig Utlevering Mottakingsbevis) hvor vi får postens hjelp til å få skannet passet. Kontakt oss dersom du bor slik at du ikke kan komme innom personlig og vil avlevere oppdatert legitimasjon og kundeerklæring. Vi legger med returkonvolutt slik at du får sendt oss erklæringen, men denne kan også sendes via e-post.

Nettbank/mobilbank
De kundene som aktivt bruker nettbank vil bli spurt om å fylle ut erklæringen der eller i mobilappen, man kommer ikke inn uten at dette er ordnet. Men, dette tar ikke lang tid.

Kundeerklæringsskjema

For kunder som IKKE har nettbank – last ned skjema for utfylling, fyll ut og ta dette med til oss i banken.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 72 51 66 00 eller e-post: post@bjugn-sparebank.no